Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

Pismo Święte jest najgłębszą inspiracją każdej chrześcijańskiej modlitwy. Dotyczy to również Różańca. Pan Jezus wzywał swoich uczniów: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21,36). Te i inne słowa Ewangelii budziły w sercach wierzących pragnienie nieustannej modlitwy. Dlatego przyjął się zwyczaj powtarzania wybranego zdania z Ewangelii, modlitwy „Ojcze nasz”, 150 Psalmów, 150 Zdrowaś Maryjo itd…

Za twórcę klasycznej formuły Różańca uważa się bł. Alana z La Roche (1428-1475). Papież Jan Paweł II (1920-2005) w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (rok 2002) dołączył do Różańca jeszcze jedną część – tajemnicę światła. Modlitwa różańcowa została rozpowszechniona dzięki powstającym od XV wieku bractwom różańcowym. Jako pierwsze zostało zatwierdzone przez Papieża Sykstusa IV bractwo różańcowe  w Kolonii w 1478 r. Kolejni papieże bardzo popierali tę formę modlitwy, do rozwoju której przyczyniły się również objawienia Maryjne, podczas których Maryja wzywała do odmawiania różańca…

Założycielką Żywego Różańca – obecnie bardzo rozpowszechnionego stowarzyszenia tej formy modlitwy- była Paulina Jaricot (8 grudnia 1826 r.). Zostanie ona wyniesiona na ołtarze 22 maja 2022, podczas uroczystej Eucharystii, która będzie sprawowana przez kardynała Luisa Antonio Tagle w Lyonie. Żywy Różaniec został przeszczepiony do Polski przez Wiktora Ożarowskiego (1799-1820). Dziś do tej wspól- noty modlitewnej należy około 2 milionów wiernych.

W naszej parafii Żywy Różaniec istnieje już ponad 20 lat. Należy do niego 40 osób. Spotkania odbywają się każdy drugi piątek miesiąca w sali pod kościołem o godz. 7:00 wieczorem. Podczas spotkań, w któ- rych uczestniczy również kapłan odmawiamy jedną część Różańca, a po modlitwie tej ksiądz proboszcz- nasz duchowy opiekun- prowadzi konferencje. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tej jakże pięknej i owocnej modlitwie.